6. Dove? Quando?

Subito! Italienska för nybörjare

Här på webbplatsen kan du lyssna direkt på de ljudspår som finns till Subito!:

← 5. Comprare qualcosa
7. Visita a Roma (1) →